KONTAKT OSS

Velkommen til å ta kontakt for spørsmål eller påmeldinger til kurs. 

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

shutterstock_582300589.jpg

BEHANDLINGAR

Terapautiske behandlingar

Vi tilbyr ulike terapautiske behandlingar som på ulike måtar støtter kropp og sinn i å finne djup avspenning, kvile og innhenting. Desse metodane og behandlingane kan alle aktivere dei naturlege evnene kroppen sjølv har til å finne balanse og hele, å finne veien tilbake til velvære og helse. 

BIODYNAMISK KRANIOSAKRAL TERAPI 

Denne behandlinga er for å fremje kroppens eigne evner til lekning og velvere, gjennom lett og varsom berøring. 
Den biodynamiske behandlinga er karakterisert med lett trykk, trygg berøring, og å lytte med full tilstedeværelse som hjelp til å regulere kroppens energi og væskeflyt. 
Spesielt har ein fokus på energiflyt med utspring i ryggsøyla, som påverkar alt frå skjelettet, musklar, og vev, til dei indre organ og nerver. Ved å balansere nervesystemet kan ein skape djup avspenning og stillheit, noko som skaper rom for kroppen og sinnets eigne naturlege healing prosessar. 

Problem som kan bli behandla eller betre av Kraniosakral terapi er: 
Hodepine, rygg og nakke smerter, leddsmerter, stressrelaterte problem, utbrentheit, søvnvansker, mageproblem, depresjon og angst. 
Kraniosakral terapi kan vere med å skape balanse på eit fysisk, så vel som emosjonelt, mentalt og andre subtile nivå. Det kan også ha gode ha god forebyggande effekt. Gjennom ei behandling ligg du fullt påkledd på ein massasjebenk; helst med mjuke og komfortable kle. 

Fram til Mai 2018 tilbyr Frank desse behandlingane på Ecocaféet i Östersund, og prisen for første behandling er 800 SKR, som inkluderer eit kort vurdering av din noverande situasjon. Dei påfølgande behandlingane kostar 700 SKR og varer i ca 70min. 
Booking kan skje gjennom Ecocaféet's booking page eller via kontaktskjema under.
 


YOGA ENERGI MASSASJE

Yoga energi massasje er designa til å jobbe, på ein intuitiv måte, på dei same energielinjene i kroppen som praksis av yogaposisjonar gjer. Forskjellen her er at du kviler komfortabelt på ein benk med mjuke behagelege kle, og mottek lette trykk, berøring og massasje på dei ulike energilinjene i kroppen; hovedsakleg føter, bein, rygg, armer og hender. Både berøring, massasje og akkupressur vert brukt under behandlinga, og du kan oppleve at ulike blokkeringar og ømme område løyser seg opp, saman med djup kvile og fornya energiflyt i heile systemet. Denne behandlingar endar med stillheit og djup avspenning. Element av kraniosakral terapi og energimedisin bli inkludert i siste del av behandlinga, noko som fordjupar behandlinga. 
Ein Yoga Energi massasje varer mellom 60 og 75 minutt, og kostar 650 - 750 NOK. 
Velkommen til å kontakte Johanne dersom du har spørsmål, eller om du ønsker å bestille ei behandling. 
 


VATN MASSASJE  - WATSU

Watsu er ein forkortelse for "Water Shihatsu" og er ein form for flytande massasje som ein mottek i varm kroppstemperert vannbasseng. Terapauten held, masserer og strekker klienten, og skaper dynamiske bevegelser i vatnet, noko som skaper i djup avspenning og velvære. Dette er ei veldig avslappande og mjuk behandling med fullt fokus og tilstedeværelse, der du flyter på ryggen ved hjelp av små puter rundt  beina. 

Denne typen behandling kan vere med på å forbetre søvnkvalitet og fordøyelse, sterkare immunforsvar, auke mobilitet i kroppen, og redusere smerte og angst blant anna. Watsu er brukt i samanheng med rehabilitering der det har vist forbetingar for mennesker som har utfordringer med artrose, fibromyalgi, rygg og leddplager, stivheit og kroniske smerter. Kjensla av å sveve og flyte på vatnet er vanskeleg å beskrive med ord, og er ei herleg opplegving som roer nervesystemet og reduserer angst mellom anna. Alle kan ha glede av denne varme vann massasjen uavhengig av helsetilstand. 

Veit du om eit basseng? For øyeblikket ser eg etter eit basseng som kan passe, der eg kan tilby behandlingar ( det optimale er eit basseng med omkring 33-35 grader C og med ei dybdepå 1.2-1.5 meter). Så om du har gode tips for passande basseng omkring Östersund / Åre, så tips gjerne!
/ Frank.