KONTAKT OSS

Velkommen til å ta kontakt for spørsmål eller påmeldinger til kurs. 

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

8171959650_830a389f46_o.jpg

OM YOGA

Om Yoga

Yoga är Universellt och för alla
De universella principerna för yoga inkluderar alla, och människor från olika kulturella och religiösa bakgrunder och traditioner utövar yoga över hela världen.

Olika yogapraxis
De olika yogametoderna och verktygen består bland annat av utövande av yogapositioner (asanas), andningsteknik (pranayama), meditations- och avslappningsteknik. Yogatraditionen innehåller också filosofi och riktlinjer att reflektera över och att öva i livet. Yogautövandet kan inkluderas i alla aspekter av vårt liv; när vi växer i vår praxis och fördjupar vår förståelse kommer de olika aspekterna av yogan och livet i allmänhet att komma samman. Till slut kanske det inte finnas någon skillnad mellan yogan, vår yogapraxis och livet självt.

Yoga är en praktisk kunskap
Det är genom att utöva yogametoderna som vi kan uppleva och upptäcka hur yogan fungerar i oss och vad yoga är för oss. Vilken intention vi har med vår yogapraxis är naturligtvis upp till var och en, och de olika metoderna för yoga har något att ge alla, och utmanar oss på olika sätt.

6917011833_06d84b51dc_o.jpg

Yoga för hälsa, välbefinnande och balans
Genom det fysiska utövandet av asanas och andning kan vi uppleva ökad styrka, flexibilitet och balans i både den fysiska och den energetiska kroppen. Yogapositionerna, andningen och koncentrationstekniker arbetar på olika nivåer, från de grövre till de mer subtila aspekterna av vårt väsen. Andningsövningarna och avslappningsmetoderna kan hjälpa oss att tillåta en mer fridfull sinnesstämning, närvaro och djupare vila.

Yoga för andliga upptäckter och transformation
Genom studier och kontemplation kan vi komma att förändra och förvandla vårt sätt att leva och det som inte tjänar oss, eller att tillåta de omedvetna eller invanda mönster i sinne, kropp och själ att bli medvetna. Yogautövandet kan vara ett verktyg för transformation såväl som terapi.


Yogan är en livslång inlärningsväg med ständigt nya insikter och erfarenheter.
Varje dag är alltid en ny dag. Om vi tillåter oss att växa och vara studenter hela tiden,
så är yogans väg och dess praxis en oändlig källa till lärande och upptäckter.


Åttagrenad yoga - Ashtanga Yoga i Patanjali´s Yoga Sutras

Ashtanga yoga betyder åttagrenad yoga och beskrivs i Patanjali's klassiska text Yoga Sutras. Dessa grenar kan fungera som riktlinjer i vår yogapraxis, och hjälpa oss att navigera på den yogiska vägen på ett hälsosamt och balanserat sätt. Dessa grenar är blir mer och mer utmanande, desto djupare vi går in i de mer subtila aspekterna av utövandet och livet. De tjänar som en struktur för att observera och reflektera i våra liv.
Genom utövandet och observationen av de fyra första grenarna, under lång tid och med lämplig ansträngning och studie, kan vi uppleva de följande fyra förgreningarna gradvis eller spontant och på olika nivåer som också beskrivs i de gamla texterna.

Dessa grenar är utmanande att behärska både i fysisk nivå såväl som om vi går vidare in i de mer subtila aspekterna av grenarna och utövandet. Vi tycker att det är kraftfulla verktyg och vägledning för dem som vill utforska yogan i livet och på yogamattan. Vi kan lyssna i vårt hjärta när vi studerar och övar vad dessa delar av yogan betyder för oss. Dessa åtta grenar och läror, liksom alla lärare eller skrifter, kan peka i en riktning för oss. Men vi måste själva utforska och uppleva från vårt eget hjärta och hitta svaren inifrån. På så sätt tillåter vi oss att uppleva och integrera vad vi lär oss och upptäcker i vårt eget liv och varande.

Här följer en förenklad översikt över den klassiska yogans åtta grenar:

Yama - etiska riktlinjer
    Ahimsha: kärleksfull vänlighet, eller icke-våld på alla nivåer i livet. Tankar, ord och handlingar, inåt mot en själv eller utåt mot världen vi lever i, mot människor, djur och natur.
    Satya: ärlighet
    Asteya: att acceptera endast vad som ges frivilligt
    Bramacharya: måtta, moderering
    Aparigraha: Att inte ta mer än vad man själv behöver

Niyama - att arbeta mot
    Shaucha: Renhet, enkelhet
    Santosha: Att vara glad och förnöjd
    Tapas: Rensa blockeringar från de grövre till de subtila
    Svadhyaya: Reflektion, observation, studerande av texter och filosofi som lyfter upp dig och ger nya insikter.
    Isvara pranidhana: att släppa taget, att överlämna sig

Asana - övningen av yogapositioner
I ashtanga vinyasa yoga-systemet som härstammar från Krishnamacharya / S.K.P. Jois betonas det att använda andningsteknik (ujjay), energilås (bandhas) och fokuspunkter (dhristi) tillsammans med andning - rörelse (vinyasa).
Genom dessa metoder praktiserar vi också följande yogagrenar, som pranayama, pratyahara och dharana. I denna praxis betonas/understryks det av lärarna att det inte är någon skillnad mellan Patanjalas åttagrenade väg och detta yogasystem; och för att särskilt vara medveten, utforska och öva så gott vi kan på Yamas och Niyamas; att inkludera dessa grenar i utövandet av yoga och i vårt liv.

Pranayama - Andningstekniker
Andningen är bron mellan det yttre och inre utövandet, och den fysiska och mentala/andliga kroppen

Pratyahara - Att fokusera sina sinnen inåt
Dharana - Koncentration
Dhyana - Meditation
Samadhi - Union

 Elden - energin av transformation

Elden - energin av transformation

Copyright - All text och bilder av Johanne Melkevoll